Articles Blog

Bhumi Lakhon City Museum (พิพิธภัณฑ์ปูมละกอน) :cultural ecology and tourism / 450115 – 59 / กลุ่ม2

ในส่วนของห้องแรกที่เราจะพาทุกคนไปนะคะ มีชื่อว่า “ห้องโถงจิตวิญญาณ” ห้องนี้เป็นส่วนแรกและส่วนสุดท้างของการจัดแสดง ทำหน้าที่จัดแสดงคอนเซ็ปของพิพิธภัณฑ์ โดยกล่าวถึงผู้กำหนดบทบาทและทิศทางของเมืองลำปาง ต่อจากนั้นนะคะ เมื่อเดินไปเราจะพบกับทีวี ที่ฉายเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของเมืองลำปาง ตำนานพื้นบ้านเมืองลำปางเล่าต่อกันมาว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในสมัยแผ่นดินลำปางยังเป็นเมืองโบราณ ที่มีเจ้าเมืองปกครอง วันหนึ่งมีเทวดาตนหนึ่งจุติลงมาเกิด เป็นหญิงชาวบ้านชื่อว่า “นางสุชาดา” พร้อมกันนั้น สาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้า ก็ได้มาเกิดเป็นพระมหาเถระ เจ้าอาวาสในอารามแห่งหนึ่ง วันหนึ่งนางสุชาดาแห็นแตงโมผลใหญ่อยู่ในสวนของตน นางจึงได้นำไปถวายพระมหาเถระ เมื่อผ่าผลแตงโมก็พบว่า ภายในเป็นแก้วมรกต พระมหาเถระต้องการสลักแก้วมรกตนั้น ให้เป็นพระพุทธรูป เพื่อบูชาพระศาสนา แต่ทำอย่างไรก็สลักไม่สำเร็จ พระอิทร์ที่เฝ้าดูอยู่ จึงแปลงกายมาเป็นชายแก่ ช่วยอาสาสลักแต่งโมให้ จนเป็นองค์พระแก้วมรกตในที่สุด สร้างความปิติดีใจให้แก่ทั้งสองเป็นอย่างมาก พระพุทธรูปมรกตองค์นี้ ชาวบ้านเรียกกันต่อมาว่า “พระแก้วดอนเต้า” ต่อมาไม่นาน มีเสียงลำลือในหมู่ชาวเมืองว่า นางสุชาดาและ พระมหาเถระ มีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว ความได้ยินไปถึงเจ้าเมือง พระองค์ไม่ทันได้พิจราณาความให้ท่องแท้ ก็สั่งทหารให้นำนางสุชาดาไปประหารชีวิตทันที ก่อนถูกประหาร นางสุชาดาได้ตั้งจิตอธิฐานว่า หากนางไม่ได้กระทำผิด ก็ขอให้เลือดพุ่งขึ้นฟ้า ทันที่ที่เพชรฆาตฟันคอ เลือดก็พุ่งขึ้นฟ้า เมื่อเจ้าเมืองรู้ข่าว ก็เสียใจและรู้สึกผิดจนขาดใจตาย จากนั้นผืนแผ่นดินแห่งนี้ก็ประสบแต่ความทุกข์เข็นเรื่อยมา ด้วยเหตุที่ไปทำร้ายนางสุชาดาผู้บริสุทธิ์ […]

Read More
Articles Blog

CCMB–Centre for Cellular and Molecular Biology Recruitment Notification,Openings,Exam dates,results

Hello All..This is Vishwas from Freshersworld.com Welcome to our video channel on jobs and careers Today I am bringing you the methods in which you can apply for Centre for cellular and Molecular Biology “The Centre for Cellular and Molecular Biology is a research institute established for biotechnology based researches. When it comes to research […]

Read More
Articles Blog

Amy Thomas, Ecosystems Services Modeller, Centre for Ecology & Hydrology

hi, I’m Amy Thomas, I’m an Ecosystem Services Modeller. The work that I do is mostly spatial modelling of ecosystem Services in GIS. I work with the LUCI Model which is the Land Utilization Capability Indicator Model. So I’ve been working on developing the Carbon tool to bring in new datasets for the UK and […]

Read More
Articles Blog

Now Recruiting for the Summer Youth Ecology Corps

The Youth Ecology Corps program provides job opportunities for young adults looking to explore careers in the water industry or a related field and upon acceptance to the program they’re assigned to work within a department that best matches their skill set, and provides the greatest opportunity for growth Now, I’m really passionate about this […]

Read More
Back To Top