Articles Blog

Bhumi Lakhon City Museum (พิพิธภัณฑ์ปูมละกอน) :cultural ecology and tourism / 450115 – 59 / กลุ่ม2

ในส่วนของห้องแรกที่เราจะพาทุกคนไปนะคะ มีชื่อว่า “ห้องโถงจิตวิญญาณ” ห้องนี้เป็นส่วนแรกและส่วนสุดท้างของการจัดแสดง ทำหน้าที่จัดแสดงคอนเซ็ปของพิพิธภัณฑ์ โดยกล่าวถึงผู้กำหนดบทบาทและทิศทางของเมืองลำปาง ต่อจากนั้นนะคะ เมื่อเดินไปเราจะพบกับทีวี ที่ฉายเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของเมืองลำปาง ตำนานพื้นบ้านเมืองลำปางเล่าต่อกันมาว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในสมัยแผ่นดินลำปางยังเป็นเมืองโบราณ ที่มีเจ้าเมืองปกครอง วันหนึ่งมีเทวดาตนหนึ่งจุติลงมาเกิด เป็นหญิงชาวบ้านชื่อว่า “นางสุชาดา” พร้อมกันนั้น สาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้า ก็ได้มาเกิดเป็นพระมหาเถระ เจ้าอาวาสในอารามแห่งหนึ่ง วันหนึ่งนางสุชาดาแห็นแตงโมผลใหญ่อยู่ในสวนของตน นางจึงได้นำไปถวายพระมหาเถระ เมื่อผ่าผลแตงโมก็พบว่า ภายในเป็นแก้วมรกต พระมหาเถระต้องการสลักแก้วมรกตนั้น ให้เป็นพระพุทธรูป เพื่อบูชาพระศาสนา แต่ทำอย่างไรก็สลักไม่สำเร็จ พระอิทร์ที่เฝ้าดูอยู่ จึงแปลงกายมาเป็นชายแก่ ช่วยอาสาสลักแต่งโมให้ จนเป็นองค์พระแก้วมรกตในที่สุด สร้างความปิติดีใจให้แก่ทั้งสองเป็นอย่างมาก พระพุทธรูปมรกตองค์นี้ ชาวบ้านเรียกกันต่อมาว่า “พระแก้วดอนเต้า” ต่อมาไม่นาน มีเสียงลำลือในหมู่ชาวเมืองว่า นางสุชาดาและ พระมหาเถระ มีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว ความได้ยินไปถึงเจ้าเมือง พระองค์ไม่ทันได้พิจราณาความให้ท่องแท้ ก็สั่งทหารให้นำนางสุชาดาไปประหารชีวิตทันที ก่อนถูกประหาร นางสุชาดาได้ตั้งจิตอธิฐานว่า หากนางไม่ได้กระทำผิด ก็ขอให้เลือดพุ่งขึ้นฟ้า ทันที่ที่เพชรฆาตฟันคอ เลือดก็พุ่งขึ้นฟ้า เมื่อเจ้าเมืองรู้ข่าว ก็เสียใจและรู้สึกผิดจนขาดใจตาย จากนั้นผืนแผ่นดินแห่งนี้ก็ประสบแต่ความทุกข์เข็นเรื่อยมา ด้วยเหตุที่ไปทำร้ายนางสุชาดาผู้บริสุทธิ์ […]

Read More
Back To Top